Kim Cao Image
2019-04-03 14:18:29

Thái vừa nhận thêm 10 xe tăng VT4, Ukraine hết cơ hội?


Với việc tiếp tục mua thêm hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 từ Trung Quốc, cơ hội để Ukraine có thêm các hợp đồng T-84 với Quân đội Thái Lan đang gần như bằng "không".
Theo: Kien Thuc


Tin liên quan: Quân đội Thái Lan (tag: Quân đội Thái Lan)

Thái vừa nhận thêm 10 xe tăng VT4, Ukraine hết cơ hội?