Kim Cao Image
2021-02-11 10:52:36

Top 9 điều ít người biết về Myanmar


Yangon không phải thủ đô và chùa Shwedagon được dát hoàn toàn bằng vàng lá và 4.500 viên kim cương.